Name: unnamed.png.

Velkommen til

Bedsted Lø Vandværk

Vi leverer dit rene drikkevand
Herunder kan du læse mere om vandværket og kvaliteten af dit drikkevand.STATUS:

Normal drift


Seneste analyser viser, at grænseværdier overholdes, og at drikkevandet er af god kvalitet. Læs mere om vandkvaliteten i afsnittet længere nede på siden.


Vandværket

Vandværket blev stiftet 18. august 1939. Det blev stiftet med henblik på at forsyne borgerne med rent drikkevand til den billigste pris. I 1939 var der 38 tilslutninger. I 1980 blev vandværket moderniseret, og samtidigt blev 32 husstand fra Øster Terp tilsluttet vandværket. I December 1984 var der blevet tilsluttet 226 husstande. Vandværket blev opført mellem Sivkrovej 21 og 23, og kostede i 1939 næsten 40.000 kr. at opføre.


Forsyningsområde

Name: 21D7E96F4651421CA6F0369C086DA842.png.
Kortet viser vandværkets forsyningsområde. Vandværket har søgt om øget indvindingstilladelse, da vandværket har et større indvindingsbehov.


Indvindingsopland

Name: thumbnail_91AD30B27E354F5A808634CD48D0F334.jpg.
På det viste kort ses placering af vandværkets indvindings-/ grundvandsdannede opland


Vandbehandling

Name: drop-of-water-578897_1920.jpg.
Vandet bliver først iltet via de to iltningstrapper, og herefter vandbehandlet via fire åbne sandfiltre (enkelt filtrering). Vandet ledes til en underjordisk rentvandstank.
Vandværket indvinder fra tre indvindingsboringer, som ligger nær ved vandværket. B2 og B3 med fælles råvandsledning til vandværkets iltningstårn. B1 pumper råvandet direkte til iltningstårnet.
Alle boringer findes i tørbrønde. Råvandet har en god kvalitet.
Vandet bliver først iltet via de to iltningstrapper, herefter vandbehandlet via fire åbne sandfiltre (enkelt filtrering).Herefter ledes vandet til en underjordisk rentvandstank, som ligger under og udenfor vandværket.
Vandet udpumpes via et frekvensstyrede udpumpningsanlæg med 3 pumper.


Meddelelser:


HER KOMMER LØBENDE VIGTIGE NYHEDER OG BESKEDER TIL FORBRUGERNE


DrikkevandetKvalitet

Name: Udklip2.JPG.
Drikkevandet har en god kvalitet og overholder grænseværdierne.


Der er ingen tegn på forureninger, og derfor er den samlede tilstand for både vandværket og drikkevandskvaliteten god. Alle krav til rent drikkevand er overholdt ved forbrugers taphane.
Vandets hårdhed er 9,30 dH ( 8-12 = middelhårdt )


Kontrol

Name: drop-of-water-578897_1920.jpg.
Kvalitetskontrol udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier.


Der udføres løbende disse kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på vandværkets boringer
Vandværkets kontrolprogram søges tilpasset efter reglerne og fremtidens behov.


Rapporter

Name: Udklip.JPG.
Følg udviklingen i drikkevandets kvalitet og se seneste analyser.


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, i forbrugernes drikkevand, på selve vandværket samt i selve ledningsnettet.
Se alle analyserne for Bedsted Lø Vandværk


InformationBestyrelsen

Formand
Birger Jessen Hansen
Tlf: 20 47 92 35
kastanjegaard2@gmail.com
Næstformand
Thore Thaysen Iversen
Tlf: 20 15 01 69
thore_i@hotmail.com
Drift
John Haugaard
Tlf: 21 99 81 98

Kasserer
Karen Møller
kfm53@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Svend Åge Jacobsen
Name: IMG_0090.JPG.
Bedsted Lø vandværk
Name: IMG_0091.JPG.
Iltningstårnet
Name: IMG_0094.JPG.
El-/styretavle
Name: IMG_0093.JPG.
Udpumpningsanlæg
Name: IMG_0098.JPG.
Boringer i tørbrønde
Name: IMG_0092.JPG.
Boring i tørbrønd


KontaktHar du spørgsmål til vandværket?
Name: kontakt.jpg.
Udfyld og indsend kontaktformularen herunder med din henvendelse - så vender vi tilbage hurtigst muligt. Normalt stræber vi efter at svare på henvendelser inden for 24 timer.


KontaktpersonThore Thaysen Iversen
Tlf: 20 15 01 69

e-mail: drift@bedstvand.dk
Hjemmeside: bedstvand.dk


Adresse

Sivkrovej 21A, 6240 Løgumkloster


Bedsted Lø. Andelsvandværk | Sivkrovej 21A, 6240 Løgumkloster
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net